Przykładowe realizacje
Notesy A5
notesy spiralowane
Notes spiralowany
Notes spiralowany
Notesy spiralowane
Przygotowanie graficzne i druk Notesu A4 z siatką rysowaną na zamówienie, klejenie po długim boku
Przygotowanie projektu i druk notesów spiralowanych A5. Okładka kreda mat 250g, środek papier offset 90g, zadruk 4+4 oraz 4+0 srodek
Przygotowanie projektu i druk notesów klejonych A5. Papier offset 90g, podkład kartonowy
Przygotowanie projektu i druk notesów klejonych A5. Papier offset 90g, podkład kartonowy
Notes A5, klejenie po krótszym brzegu, papier offset 90g, plecki karton
Przygotowanie projektu i druk notesów spiralowanych A5. Okładka kreda mat 250g, środek papier offset 90g, zadruk 4+4 oraz 4+0 srodek
Przygotowanie i druk notesów A5, klejenie po krótszym brzegu, papier offset 90g, plecki karton
Przygotowanie projektu i druk notesów spiralowanych A5. Okładka kreda mat 250g, środek papier offset 90g, zadruk 4+4 oraz 4+0 srodek
Przygotowanie projektu i druk notesów spiralowanych A5. Okładka kreda mat 250g, środek papier offset 90g, zadruk 4+4 oraz 4+0 srodek
Przygotowanie projektu i druk notesów kwadratowych 85x85mm, klejenie górnej krawędzi, plecki karton
Przygotowanie i druk notesów A5, klejenie po krótszym brzegu, papier offset 90g, plecki karton
Przygotowanie projektu i druk notesów spiralowanych A5. Okładka kreda mat 250g, środek papier offset 90g, zadruk 4+4 oraz 4+0 srodek
Powered by Sagiart