Jabłonkas Büro

Sagiart Studio reklamy
34-480 Jabłonka, Sobieskiego 23 (gegenüber der Feuerwache OSP)
+ 48 535 757 086

Nowy Targ Büro

Sagiart Studio reklamy
34-400 Nowy Targ, Orkana 16, 1 Stock (neben dem County Office)
+48 576 959 492

Öffnen

pn-pt 8.30-16.30

E-mail

reklama@sagiart.pl

Kontakt Formular

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sagiart Radosław Pasek z siedzibą w Jabłonce ul. Sobieskiego 23. Dane kontaktowe e-mail: reklama@sagiart.pl, 535 757 086. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej reklama@sagiart.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.